PIGER PÅ BANEN

Et projekt om at involvere unge teenagepiger i fritidslivet

flyer.JPG

Beliggenhed: Ydre Nørrebro, København

Type: Undersøgelsesprojekt - inspireret af aktionsforskningen - hos Kulturhus Osramhuset (Københavns Kommune)

År: 2016

Samarbejdspartnere: Kulturhus Osramhuset (Københavns Kommune)

Se rapporten: Ønsker du at se rapporten, så skriv til anne@urbanistas.dk

PROJEKTBESKRIVELSE

 

Projektet handler om, hvordan unge teenagepiger involveres i fritidsaktiviteter i kulturhus Osramhuset på Nørrebro. 

 

Undesøgelsen tog udgangspunkt i hvilke ungdomsskolehold pigerne i lokalområdet selv ønskede at gå til. Det blev også undersøgt, hvordan pigerne kan blive en fast brugergruppe i kulturhuset. Teori omkring dannelsesnormer og voksnes syn på unge blev brugt i undersøgelsen. 

Undersøgelsen tog udgangspunkt i et halvårligt praktikophold, hvor hverdagen i kulturhuset blev fulgt på tæt hold. Undersøgelsen og analysen er inspireret af aktionsforskningens metoder, hvor der er fokus på at skabe forandring og handle undervejs. Undersøgelsen bestod blandt andet af: uformelle snakke med pigerne i frokostpausen på deres skole, fokusgruppe-interviews og flyers med spørgsmål om fritidsaktiviteter layout'et i et kreativt format. På den måde blev der samlet viden om pigernes ønsker og tanker om fritidslivet og fritidstilbud. 

Resulaterne viste, at skal voksne blive klogere på unges interesser og ønsker til aktiviteter, må de møde dem i øjenhøjde. Unge har klare holdninger til aktiviteter, de gerne vil gå til, når de spørges direkte.

 

Samtidig viser det sig, at unge piger ikke kan ses som stereotyper med de samme ønsker, men som personer, der har individuelle ønsker og behov. Det viser sig, at piger fra lokalområdet ønsker et bredt felt af aktiviteter, og at forudsætningen for at starte på et hold hovedsageligt handler om, at aktiviteten skal være god, frem for at veninderne vælger det samme. Næsten lige så vigtigt er det, at underviseren er på bølgelængde med de unge og sikrer at holdene fungerer godt socialt. På baggrund af pigernes ønsker oprettes ungdomsskoleholdene: “Hår og Makeup”, “Piger Bag Kameraet” og “Sang Med Nina”. Flere hold var populære og der måtte vælges blandt favoritter. Den afgørende faktor for valget af hold blev at sikre bredde, så nye piger finder huset attraktivt. En bredde i tilbuddene åbner op for at piger, som normalt ikke kommer i huset, kan introduceres til husets andre kulturtilbud.

 

Ungdomsskoleholdene startede op i januar 2015, og målet var at forankre aktiviteterne i huset og gøre pigerne til faste brugere. Resulaterne viste, at hvis dette skal lykkes, spiller både de fysiske rammer, underviserne og aktiviteterne en stor rolle. Det fysiske miljø lever i dag ikke op til alle unges forventninger, hvilket gør, at unge i nogle tilfælde vælger huset fra. Gode undervisere er altafgørende, og her gælder både det faglige og det sociale aspekt. Aktiviteternes indhold er ikke sort­hvidt, da unge har forskellige og individuelle forventninger. Udover spændende indhold i aktiviteterne kan det sociale aspekt nytænkes, så pigerne møder hinanden på tværs af holdene og i fællesskab opbygger ungdomsliv og tilhørsforhold til huset.