GUDAR PARK OG NATURBY,

Tørring 

Dialoghæfte som præsenterer ideer til udviklingen af de fysiske rammer og hvordan lokalområdet kan involveres i udviklingen. Nøgleordene for udviklingen er: gudefortællinger, natur, leg, værtskab og hygge.

potentiale_til_at_blive_byens_mødested2.

Beliggenhed: Tørring bypark, Hedensted Kommune  

Type: Idékoncept til udvikling af de fysiske rammer og idéer til at organisere og involvere lokalområdet.

Produkt: Dialoghæfte

Kunde: 'Gudenåen som dynamo'-projektet

Team: Anne Nielsen og Kasper Oksen Jacobsen

Færdigt: Afsluttet oktober 2019.

PROJEKTBESKRIVELSE

Byparken er en oase i Tørring by, hvor Gudenåen løber igennem. Her starter kanoturister deres tur og byparken ligger på samme tid midt i Tørring og binder byen sammen.

Projektet arbejder både med indretningen af de fysiske rammer og idéer til at organisere og involvere lokalområdet i udviklingen. Nøgleordene for udviklingen er: Gudefortællinger, natur, leg, værtskab og hygge. 

Projektet arbejder med at gøre historien om guden Gudar og Gudenåen synlig og at indtænke nye aktiviteter som leg, natur- og sanseoplevelser og fællesskab som en del af parken.  

Dialoghæfte som produkt

Det hele er samlet i et dialoghæfte, som skal bidrage til dialog omkring spørgsmålet: "Hvordan kan vi gøre byparken i Tørring til et samlingssted for byen?". 

Dialoghæftet er et indspark til at komme i gang med at finde svar på det spørgsmål. Det skal inspirere, vise stedets funktion, æstetik og anvendelse i dag og komme med forslag, der udvikler byparken, søen og åen til et sted som indbyder til leg og ophold med simple greb og tiltag.

 

Dialoghæftet er et samtaleværktøj til det videre arbejde og sætter en ramme for hvordan der kan arbejdes med stedet - både fysisk og socialt. Der er altså ikke tale om en færdig strategi for udviklingen af området, men der præsenteres principper, som kan være med til at kickstarte aktiviteter og videre drøftelser.


Der er arbejdet med enkeltheden som princip. Enkeltheden er en måde at give sig selv lov til at komme i gang. Og simple greb kan have stor effekt. Særligt hvis ressourcerne er begrænsede. Enkeltheden som benspænd kan bruges aktivt i udviklingen af byparken. 

Udvalgte sider fra dialoghæftet