VI TILBYDER
 Vi kan hjælpe dig med at skabe byrum, som bliver rammen for liv og
møder mellem mennesker. Vi arbejder med:

Procesdesign

målrettet byens

mennesker og aktører

Workshops,

prototyper og

byrumseksperimenter

For byer, byrum og

bykultur i stor og

lille skala

Kortlægning af stedets

kvaliteter, udfordringer

og muligheder

INVOLVERING

OG SAMARBEJDE

HANdling og aktion

VISION, STRATEGI

OG DESIGN

STEDS-

ANALYSE

OPLEVER I UDFORDRINGER
med jeres byrum?
 • Har I døde pladser i byen, som føles øde og uden liv?

 • Savner I liv i tomme butikslokaler?

 • Er det svært at finde vej til byens attraktioner? 

 • Er der ingen steder børn kan lege på byens centrale pladser og gader? 

 • Er der kvarterer i byen, som skal løftes? 

 • Mangler I rådgivning om principper for gode byrum og byliv?

Vores YDELSER
 • RÅDGIVNING 
  OM PRINCIPPER FOR GODE BYRUM OG BYLIV

  Hvordan skal jeres by indrettes, så mennesker føler det er rart at færdes og opholde sig? Vi rådgiver om kendte principper, der gør byens steder menneskevenlige.

 • Byrums-eksperimenter

  og prototyper

  Vi handler hurtigt og gør triste steder mere indbydende. Vi kan eksempelvis sætte siddepladser op, skabe en grøn oase eller anvende installationer som virkemiddel. Vi indsamler feedback, som kan være med til at skabe bedre permanente løsninger.

 • WAYFINDING

  Vi hjælper turister og besøgende på rette vej og formidler historien om jeres by og særlige steder. Det gør vi ved hjælp af skilte og byrumsinventar som giver en ekstra oplevelse til byen og stederne. Uanset om det er i bymidten, ved turistattraktioner eller i naturen. 

 • Visions- og helhedsplanER

  Vi udvikler visioner eller helhedsplaner for boligområder, bymidter og -kvarterer i små og store byer. Vi ser på helheden og sammenhængene mellem det sociale liv og det fysiske miljø. Vi tager udgangspunkt i menneskers oplevelse af den gode by. Derfor arbejder vi med at designe byer i menneskeskala og skabe rum, hvor mennesker kan lide at færdes og opholde sig.

 • BYVANDRING hvor vi sanser byen SAMMEN

  Vi går på byopdagelse med lokale, hvor vi mærker byens rum på egen krop. Vi kortlægger ved hjælp af sanserne forskellige steders stemninger, hvilke historier der fortælles og hvordan vi hver især påvirkes. Sammen dokumenterer vi vores fund og kommer med forslag til hvordan stederne kan udvikles.

 • workshops

  MED BYENS AKTØRER

  Vi hjælper med at skabe engagement blandt lokale og få input fra dem, som bruger stedet. Vi anvender praktiske og visuelle elementer til at få deltagerne på banen og bidrage med erfaringer og holdninger.

 • involvering

  AF BYENS 

  brugergrupper

  Vi laver alternativer til den klassiske høring i rådhussalen. Vi møder folk på gaden, på legepladsen eller ved stationen. Vi indsamler erfaring og holdninger til byen fra de mennesker, som berøres af byudviklingen. Det styrker den demokratiske planlægning.

 • STEDSANALYSE

  Vi kortlægger stedet ved hjælp af observationer, tællinger af personer, interviews og adfærdsanalyser. Vi analyserer om stedet fungerer for mennesker og byliv. Dataen samles i et format, som alle kan forstå og forholde sig til. Det skaber et solidt beslutningsgrundlag for det videre arbejde med stedet.

 • RÅDGIVNING

  OM OVERSETE grupper i byplan-

  lægningen

  Bliver pigerne væk fra skaterbanen? De er nemlig en overset gruppe når byrum designes. Vi rådgiver med udgangspunkt i den nyeste forskning og kendte principper om at sikre lige adgang til byens rum. Vi har bl.a. fokus på børn, teenagepiger, kvinder og ældre. 

forløb

Vi skræddersyr det enkelte forløb ud fra behov og økonomi. 

Et forløb kan se sådan ud:

FORSTÅELSE

AF STEDET

Vi undersøger stedets lokale kontekst, dets brug og hverdagslivet. Fokus er på kvaliteter, udfordringer og muligheder.

samskabelse

med lokale

I samarbejde med lokale borgere

og aktører arbejdes der med stedets muligheder.

BYruMS-

EKSPERIMENT

Vi laver en prototype og tester mulighederne. Det gør vi fx ved en visualisering eller bygger en 1:1-model og tester den i virkeligheden. 

Viden 

opsamles

Vi indsamler data,

analyserer og evaluerer designet.

PERMANENT

design

Vi udvikler anbefaling til et permanent design eller designer endeligt forslag. 

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

Urbanistas ApS, Spinderigade 11, Studio 10 D, 7100 Vejle hej@urbanistas.dk  |  Tel: + 45 50 99 00 04